ID College

ID College

Gouda, Netherlands
{{tag.label}}
...

Join Hosco and get the latest updates and opportunities from ID College. It’s free!


As a Hosco member, you have access to dedicated hospitality content and to thousands of jobs and internships worldwide.

Join us

D College is een regionaal opleidingencentrum met vestigingen in Alphen aan den Rijn, Gouda,
Leidschendam-Voorburg, Leiden, Katwijk, Woerden en Zoetermeer. ID College verzorgt middelbaar
beroepsonderwijs, contractonderwijs en educatietrajecten in de domeinen ID College werkt, Dienstverlening (Uiterlijke Verzorging, Sport & Veiligheid, Bakkerij & Horeca), Economie, Gezondheidszorg, Oriëntatie & Toeleiding, Techniek & ICT en Welzijn.

De letters ID staan voor identiteit en individualiteit. Wij leggen hiermee de nadruk op de individuele ontwikkelingsmogelijkheden van onze studenten. Zij maken hun eigen keuzes. Keuzes die bij hen passen, die hen ontwikkelen en waar ze trots op kunnen zijn. Studenten en cursisten leren bij ons niet alleen een vak, maar ontwikkelen zich ook persoonlijk en leren hun weg te vinden in de maatschappij.

Missie en ambitie
Wij bereiden jongeren en volwassenen optimaal voor op de arbeidsmarkt, op vervolgonderwijs en op
participatie in de samenleving. Daarom bieden wij vraaggericht en uitstekend georganiseerd (beroeps)onderwijs aan. Het motto dat wij daarbij hanteren is: ‘Ontdek jezelf en je vak’.

Wij leren studenten een vak en zorgen ervoor dat ze ID College met een diploma verlaten. Hierbij laten we ons leiden door vier kernwaarden veiligheid, verbinding, vertrouwen en verantwoordelijkheid. Die waarden zijn de toetssteen van ons dagelijks handelen. Ze bepalen hoe we onze missie en ambitie waarmaken en op welke manier we omgaan met studenten en collega’s.

Recent updates by ID College

Part of
Where we're based
Gouda, Netherlands